Werkwijze

Een goed gevoel

Tijdens een eerste ontmoeting wordt duidelijk waar je mee worstelt en waar je hulp bij nodig denkt te hebben. Wat wil je? Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? Het antwoord op deze vragen vormen ons vertrekpunt. Vanzelfsprekend dient er sprake te zijn van een wederzijds vertrouwd gevoel.

Samen aan de slag

Op basis van dit intakegesprek ontstaat een rode draad, een behandelplan, waar we samen aan gaan werken. Alles is vooraf bespreekbaar, elke sessie opnieuw. Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. De perioden tussen de sessies kunnen, in overleg, variëren van 1 tot 6 weken. Het totale aantal sessies is afhankelijk van jouw situatie en behandelplan.

In vertrouwen

Ervan uitgaande dat cliënten -in het geval van lichamelijke klachten – op voorhand een arts geraadpleegd hebben, wordt de hypnotherapie gestart. Voorafgaand of tussentijds overleg met de behandelende arts geschiedt in verband met het beroepsgeheim alleen met goedkeuring van de cliënt. Privacy is altijd gewaarborgd!

 

‘Ieder mens is uniek, ieder mens voelt op een eigen wijze’